neurofeedback. Jobst Heinrich Frese alias v. Dunghen, verscholen achter pseudoniemen neurofeedback Neurofeedback wordt ook wel neurotherapie, EEG-feedback of EEG-biofeedback genoemd. Het betreft feedback over hersenactiviteit.
Hieronder tref je enkele websites aan waar relevante informatie over neurofeedback is te vinden. We hebben het per categorie ingedeeld. Er is heel veel te vinden over neurofeedback op het internet. Een volledig overzich is daarom onmogelijk. De geselecteerde pagina's geven wel veel en eerlijke informatie. Maar zoek uiteraard zelf ook verder via Scholar google bijvoorbeeld.

ADHD en ADD
ADHD
ADHD en ADD
Neurofeedback en Ritalin
Wat is ADHD?
Review van 8 neurofeedback studies
Wat is aandacht?

Auto-immuunziektes
Chronische vermoeidheid/ME
Dementie ea. ouderdom
executieve functies dementie NFB
Neurofeedback bij gezonde ouderen

Dyslexie/dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met verminderd functioneren van de rechterhersenhelft. Dyslectische mensen hebben moeite met lezen en schrijven. In tegenstelling tot bij dyscalculie is bij deze aandoening de rechterhemisfeer juist dominant. Dit levert zowel voordelen als nadelen op voor degene met dyslexie.

leerproblemen en nfb (en)
Brockovich over dyslexie (en)
Dr. Walker, N = 12 onderzoek (en)

Geheugenproblemen
Gilles de la tourette
Verslaving:
verslaving/alcoholisme (en)

Meer over de hersenen
whole brain atlas
msu atlas van de hersenen
Utah pathology index
meer neuropsychologie
meer neurologie
Wat is neurofeedback?
Neurofeedback is een operante conditioneringsmethode. Bij neurofeedback geeft een mens,een dier of een machine feedback over de staat van de hersenactiviteit. In het algemeen wordt met neurofeedback echter de interactie tussen mens en computer bedoelt, waarbij gebruik wordt gemaakt van hersenscantechnieken als EEG, fMRI of MEG. Op dit moment is de zogenaamde EEG-neurofeedback methode populair. Dit heeft te maken met een combinatie van tevreden behandelden en de relatief goedkope aanschaf van de apparatuur in vergelijking met andere scan apparatuur.

Eeg spectrum (en)
beknopte uitleg 2
Wikipedia
beknopte uitleg 3 (en)
Uitgebreide uitleg (en)
Uitgebreide uitleg 2 (en)

Wie is wie in EEG-NFB land?
Neurofeedback wordt sinds eind jaren 60 gedaan. Grondlegger van de neurofeedback beweging is Barry Sterman, hij publiceerde een artikele waarin hij beschreef hoe hij katten kon aanleren om specifieke hersenactiviteit te maken. Deze hersenactiviteit noemde Sterman SMR. In deze lijst staat een aantal mensen die langer actief zijn met neurofeedback of een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Barry Sterman
Grondlegger van neurofeedbacktechniek en door de meeste neurofeedbackers beschouwd als gewaardeerd collega. Sterman is ook als 70er een charmeur van de hoogste orde. Niet iedereen buiten het veld kan zich vinden in de status van Sterman. Lange tijd is hij genegeerd in de wetenschappelijke wereld. Dat lijkt in het huidige millennium verleden tijd. Sterman is, evenals vrijwel alle bekende collega's eigenaar van een bedrijf waar neurofeedback en neurofeedback apparatuur wordt verkocht.
zoek Barry Sterman

Ben Reitsma NIP
Reitsma (met zijn partner Fekkes) is één van de pioniers in Nederland op het gebied van neurofeedback. Internationaal hoort hij tot één van de collega's van de eerste lichting. Hij staat bekend als ondernemende en immer leergierige collega met een neusje voor nieuwe ontwikkelingen en commerciële uitdagingen.
zoek Ben Reitsma

Daniel Keeser QEEG
zoek Daniel Keeser

Drs. R.J.J. Zewald Den-Helder
Drs. Rob Zewald heeft zich sterk gemaakt voor een neurofeedback as in Noord-Holland, in samenwerking met collega Letty Dekker in Limmen. Als gewaardeerde, gerespecteerde  en vooral BIG geregistreerde psychotherapeuten hebben zij een belangrijke bijdrage verleend aan een gunstiger beeldvorming over neurofeedback.
zoek Zewald
zoek Letty Dekker

Familie Lubar
zoek Lubar

Familie Othmer
zoek Othmer

Engelbregt
Engelbregt (Hessel) is partner en neuropsycholoog bij Hersencentrum. Heeft onder begeleiding van onderzoeker J.F.M. de Jonghe gewerkt en heeft enkele artikelen geschreven. Met zijn evidence based aanpak heeft hij meegeholpen aan de huidige, meer realistische beeldvorming over neurofeedback. Engelbregt is voor het grotere publiek vooral bekend geworden door zijn uitspraak in de media: 'Neurofeedback is geen wondermiddel'
zoek Engelbregt

Ineke Peters Zengar
Weinig persoonlijks over mevrouw Peters bekend. Als directeur van Aine maakt zij promotie voor neurofeedback volgens de Zengar methode. Door sommigen wordt zij gezien als lastige luis in de pels van de grote spelers in neurofeedbackland. Door anderen wordt zij beschouwd als belangrijke speler die tegengeluid geeft tegen enkele machtige heren in het veld. Er zijn geen publicaties in gerenomeerde wetenschappelijke tijdschriften over haar methodiek. Echter, ook de groep achter Zengar is actief bezig om evidence-based methodieken te gebruiken voor onderzoek. Ingewijden denken dat het een kwestie van tijd is voordat ook deze methodiek een wetenschappelijke basis kan krijgen.
zoek Ineke Peters

Jiri Tyl PHD, oprichter BCP
Tyl is jarenlang beschouwd als dé specialist op het gebied van de toepassing van neurofeedback bij ADHD. Veel van de eerste generatie neurofeedbacktherapeuten zijn bij hem opgeleid. In verband met persoonlijke omstandigheden heeft hij de laatste jaren vrijwel niet gepubliceerd en vertoont hij zich zelden. Zijn laatste huzarenstukje (2010) is een echte robot die snoepjes aan kinderen geeft als neurofeedback.

Johan Fekkes Braindynamics Europe
Fekkes (met zijn partner Reitsma) is één van de pioniers in Nederland op het gebied van neurofeedback. Internationaal hoort hij tot één van de collega's van de eerste lichting. Hij staat bekend als ondernemende en immer leergierige collega met een neusje voor nieuwe ontwikkelingen en commerciële uitdagingen.
zoek Johan Fekkes

Joseph Faber

Professor Faber is één van de eerste neurologen die zich actief hebben bezig gehouden met diagnostiek voor neurofeedbacktherapie. Faber staat bekend als specialist op het gebied van kwantitatieve meetmethoden. Diverse EEG fenomenen zijn door hem voor het eerst beschreven. Wereldwijd wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste personen voor de ontwikkeling van EEG diagnostiek.
zoek Joseph Faber

Juri Kropotov IHR

zoek Juri Kropotov

Marco Congedo

zoek Marco Congedo

Martijn Arns Brainclinics

Martijn Arns (gepromoveerd op het gebied van ADHD) is directeur van Brainclinics. Als directeur van Brain Resource Company Nederland was hij begin jaren 0 de grote promotor van neurofeedback. Momenteel heeft hij zich vooral gericht op de effecten van neurofeedback bij ADHD en is hij grootschalig promotie aan het maken voor magneetstimulatie.
zoek Martijn Arns

Rien Breteler EEG-Resource
Rien Breteler is GZ-Psycholoog en directeur van EEG-Resource Company Nederland. Hij is gepromoveerd op het gebied van vliegangst. Momenteel is hij betrokken bij diverse registratie organen voor evidence-based neurofeedback therapie.
zoek Rien Breteler

Wolfgang Keeser
zoek Wolfgang Keeser

Wytze van der Zwaag
zoek Wytze van der Zwaag


Gezondheid algemeen
gezondnieuws.nl

Sceptici over neurofeedback
Neurofeedback is geen algemeen erkende therapie. Vaak wordt gewezen op methodologische gebrekken in onderzoek naar neurofeedback. Er zijn bijvoorbeeld geen grote placebo gecontroleerde onderzoeken naar neurofeedback gedaan, terwijl dit noodzakelijk is om een goed evidence-based inzicht te krijgen in de werking van de therapie. Volgens onderzoekers naar neurofeedback is het echter vrijwel onmogelijk om deze techniek te onderzoeken zoals medicatie wordt onderzocht.

skepsis.nl
neurologica.com
onderzoek Hersencentrum VU

Diagnostiek bij NFB
De meeste neurofeedback therapeuten menen dat qEEG diagnostiek noodzakelijk is voor het maken van een zinvol neurofeedback protocol. Anderen vinden dat klachtinventarisatie of testonderzoek volstaat. Een kleine groep therapeuten pretendeert te werken met apparatuur waarbij geen diagnostiek noodzakelijk is.

health angels EEG (vanaf 1:40)
EEG diagnostic (en)
EEG diagnostic bij epilepsie (en)
qEEG en dementie (en)
EEG diagnostic bij epilepsie 2 (en)
qEEG en ADHD
EEG adhd detectie epilepsie
shaprbrains.com (en)

dierstudies
Stermans katten

Forums over neurofeedback
neuropsychologie prikbord
internationaal
wetenschapsforum neurofeedback
PGB forum neurofeedback
ADD forum online neurofeedback
yahoo groep

Neurofeedback cursussen
cursus Tyl en faber
cursus RINO
cursus neurotherapie centrum
cursus Engelbregt en Keeser

Beroepsverenigingen nederland
Beroepsverenigingen internationaal
Instellingen met BIG registraties
BIG registraties zijn registraties van de overheid voor medische beroepen.

Brainbasics
Hersencentrum
Neurofeedback Alkmaar
Neurofeedback Amsterdam
Neurofeedback midden Nederland

Praktijken zonder BIG registratie
Neurofeedback Arnhem
Neurofeedback Alphen
Educadora

Praktijken België
Antwerpen

Diagnostiek (Professionals)
Persyst Insight (eeg prof)
Deymed (eeg apparatuur)
Digoloog voor neuropsycholoog
Minds (testontwikkelaars)
Neuroscan (eeg apparatuur)

Check Registers van de zorg
Het Vektis register wordt gebruikt door verzekeraars om te controleren of een therapeut de juiste registraties heeft om in aanmerking te komen voor vergoedingen.

Vektis webzoeker
BIG register online
NFB therapeuten

Neurofeedback en verzekeringen
In 2010 wordt neurofeedback expliciet uitgesloten van verzekeringsvergoedingen. Dit in tegenstelling tot 2009 waar neurofeedback bij veel verzekeraars nog werd vergoed.

Neurofeedback (NFB), ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback (EEGBF) genoemd, is een therapie waarbij de hersengolfactiviteit wordt omgezet in beelden, geluiden of trillingen. Met behulp van deze feedback zou men via operante conditionering de eigen hersenactiviteit kunnen beïnvloeden. Bepaalde soorten hersengolven hangen namelijk rechtstreeks samen met bepaalde hersenactiviteiten. Zo blijken de trage corticale golven, ofwel de slow cortical potentials (SCP), verband te houden met slaap en ontspanning, terwijl de snellere betagolven juist duiden op concentratie. De bedoeling van neurofeedback nu is om de golven die met een bepaalde klacht verband houden te onderdrukken en de golven die de klacht verminderen juist te versterken. Bron; Wikipediaredactie